ROSSAERT

Isabelle

Rossaert

+32 (0) 495 51 29 15

Isabelle Rossaert is journaliste, lesgeefster en schrijfster. Ze geeft workshops zakelijk en creatief schrijven en schrijft (onderzoeks)rapporten, publicaties en de content voor websites. Ze is deeltijds docent journalistieke schrijftechnieken aan de Universiteit Antwerpen.


Nieuw: Begin 2013 richtte Isabelle Rossaert samen met opleidingsconsulente Isabelle Van Extergem De Schrijfkaravaan | reizigers in fijne woorden op. De Schrijfkaravaan brengt workshops recreatief schrijven en persoonlijke-ontwikkelingstrajecten. De Schrijfkaravaan start met het programma The Artist Way, een krachtig  12-wekenprogramma dat erop gericht is je opnieuw in de creatieve flow te brengen die je als kind ervoer. Dit groepstraject start op 5 maart (inschrijvingen tegen ten laatste 12 februari).

Andere workshops die nu al op het programma staan:

- Write-a-Way, een persoonlijkheidsvormende schrijfweek voor jongeren, in co-begeleiding met psychotherapeute Anne Hermans

- De Schrijfbare Stad: ontdek een stad zoals een schrijver dat doet, met open zinnen. Een daguitstap waarin je verrassende plekken ontdekt en boeiende schrijfincentives krijgt.

- Karavaanserai Viersel: een midweek in het Land van Playsantiën, zet je zintuigen aan het werk en leer pakkend en boeiend schrijven

Meer info vind je op de website van De Schrijfkaravaan 


Isabelle schreef onder meer voor De Standaard, Weliswaar en Weekend Knack en van 2003 tot 2007 verzorgde ze de eindredactie van MO*magazine.  Vandaag publiceert ze op regelmatige basis  bijdragen in het maandblad Psychologies.

Recente opdrachtgevers zijn het communicatiebureau Link Inc, Locus, het Instituut voor Samenleving en Technologie, Tri.zone, Vormingplus Oost-Brabant, Mechelen en Limburg en UZ Magazine.


Isabelle is auteur van het non-fictieboek De verdwaalde ooievaar, als zwanger worden niet meteen lukt  en van de brieven- en verhalenbundel De Venusbergvariaties, samen met Paul Verhaeghen.


Isabelle studeerde psychologie aan de K.U.Leuven. Ze werkt graag samen met geïnspireerde mensen en organisaties. 

Isabelle wil met haar werk meebouwen aan een warme, sociale en duurzame samenleving.


Isabelle’s persoonlijke website:

www.isabellerossaert.wordpress.com


 

“All you have to do is write one true sentence. Write the truest sentence you know.” - Ernest Hemingway (A Moveable Feast)

Recente projecten en publicaties van Isabelle

www.geestelijkegezondvlaanderen.be, webredactie in opdracht van het communicatiebureau Link Inc

 

http://www.faranet.be , webredactie in opdracht van het communicatiebureau Link Inc


Kinderwens: De realiteit voorbij de technologie, een dossier in opdracht van het Instituut Samenleving & Technologie over de psychologische impact van fertiliteitsbehandelingen (2009, in samenwerking met Geertrui De Cock).  Inhoudelijke voorbereiding van een Rondetafel Kinderwens (2010, in samenwerking met Sofie Vandamme en Geertrui De Cock)


www.testjevruchtbaarheid.be,  tekstbegeleiding, eindredactie en redactie voor een website over vruchtbaarheid, in opdracht van De Verdwaalde Ooievaar (2009).


'De brieven van Onder Ons' (2009): Een project waarbij zeven mensen in kansarmoede brieven schreven over hun dromen en zorgen, en over leven met schulden (schrijfworkshop in opdracht van Vormingplus Limburg)


En nu aan de slag met het cultuurbeleidsplan: verslagboek van een pilootproject van Locus rond participatie in het lokale cultuurbeleid (2009)


Het sociale van cultuur. Lokaal cultuurbeleid en
gemeenschapsvorming - een werkboek
(2007, Gedeeltelijke redactie en eindredactie in samenwerking met Lies Van den Berghe en Karin Laporte)


Inspiratiedossier Lamotgesprekken, verslaggeving van vier reflectiegesprekken rond erfgoed in opdracht van Faro, het Vlaams Steunpunt voor Erfgoed en het Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen (2007-2008)


Evaluatie 'Managers van Diversiteit', deelrapport 'welzijn', in opdracht van Participant bvba en de Koning Boudewijnstichting


'En nu aan tafel' kras-dossier van 2008-2009 de wereldvoedselproblematiek vertaald voor jongeren, in opdracht van de  jongerenorganisatie Globelink vzw


De verdwaalde ooievaar, als zwanger worden niet meteen lukt (Van Halewyck, 2008, ism de vzw De Verdwaalde Ooievaar) Een boek met getuigenisverhalen over de kinderwens.

 

Ria

Goris

Jolien

Janzing

Willem

De Bock

Isabelle

Rossaert

Clara

Vanuytven

Liesbeth

Van den Berghe

Els

Put